V září skončil projekt Stejná šance 2020

V září skončil projekt Stejná šance 2020

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Škoda Česká republika za to, že jsme díky ní mohli realizovat projekt Stejná šance 2020.
Díky tomuto projektu jsme mohli dojíždět za klienty chráněných bydlení a intenzivně tak pracovat na jejich dovednostech potřebných k nalezení a udržení zaměstnání.
Součástí tohoto projektu byly konzultace vedené Lenkou a Míšou (naše milé konzultantky), které se konaly několikrát týdně v místech bydlišť klientů a také návštěva slavnostního vyhlášení soutěže Stejná šance na Krajském úřadě v Hradci Králové, kde si své natrénované dovednosti mohli klienti vyzkoušet naostro (pravidla slušného chování, vhodného oblékání,..)
Velké díky patří také Úsp Kvasiny, bez jejichž výborné spolupráce by to nešlo.