Týden vzdělávání dospělých KHK

Týden vzdělávání dospělých KHK

Zveme Vás na každoroční akci Týden vzdělávání dospělých v Královehradeckém kraji – TVD. I letos pro Vás máme připravené 2 typy programů – jeden, kdy nás můžete navštívit osobně a druhý, kdy se můžete přihlásit na naší akci ONLINE. Navštívit nás můžete osobně na pobočkách v Rychnově a Náchodě dne 7. 11. 2022 od 8 do 12 hodin.

Online akce s názvem „Víme, že každý má na víc aneb jak lze pracovat se zdravotním omezením“ proběhne ve čtvrtek 10. 11. v 10 hodin. Odkaz na online akci včas zveřejníme.

Akce jsou určeny pro širokou veřejnost a budeme rádi, když Vás uvidíme.

ZDE najdete program dalších zajímavých akcí v Náchodě.

Na stránce https://www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz/TVD2022-plakaty.pdf , pak letáky dalších zapojených měst.

Vzděláváme se v tvorbě výukových simulací ve virtuální realitě.

Vzděláváme se v tvorbě výukových simulací ve virtuální realitě.


V uplynulém týdnu jsme se opět sešli s našimi kolegy z Velké Británie, Polska, Rumunska a Slovinska, abychom společně pokračovali v získávání potřebných dovedností pro tvorbu ve virtuální realitě. V krásné Wroclawi jsme se vzájemně inspirovali u virtuálních scénářů, které vytvořily týmy z jednotlivých zemí. Virtuálně jsme se například ponořili do scén s pohovorem u českého zaměstnavatele a virtuálně jsme se prošli rumunskou továrnou na zmrzlinu. Nemůžeme se dočkat, až takové rozvojové pomůcky budeme moci používat přímo s našimi klienty!

Upozornění

Upozornění

Vzhledem k chystaným změnám na našich webových stránkách, může dočasně docházet k nefunkčnosti některých odkazů nebo přechodné změně vzhledu. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme.

Jsme součástí projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“

Od 1. října 2022 je poskytování sociální služby podporované zaměstnávání z větší části zajištěno již sedmým v řadě navazujícím individuálním projektem Královéhradeckého kraje „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Cílem individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Projekt zajistí poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným na území Královéhradeckého kraje. Projekt reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.

Počet obyvatel s mentálním postižením, kteří vyžadují podporu v přirozeném prostředí, za pokud možno nejnižší podpory sociálních služeb, neklesá. V síti služeb sociální prevence je řada uživatelů, kteří jsou připraveni na přechod do služeb s nižší mírou podpory či na trh práce nebo bydlení.

V souvislosti se zkracováním hospitalizace osob s duševním onemocněním, plánovaným snížením počtu lůžek v rámci transformace psychiatrické péče, rostoucím počtem osob s duševním onemocněním i v důsledku vyčleňování osob s duševním onemocněním z rodin se zvyšuje potřeba podpory fungování osob s duševním onemocněním v přirozeném prostředí, dochází k sociálnímu vyloučení těchto osob.

Celkové náklady projektu činí bezmála 340 milionů Kč. Dotace činí 90% (76,735% prostředky z ESF, 13,265% prostředky ze státního rozpočtu) a 10% kofinancování je z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Projekt je realizován od září 2022 do prosince 2025.