Změna provozní doby

Změna provozní doby

Nově nás v kancelářích v Náchodě, Broumově a Rychnově n. K. najdete každé pondělí vždy od 8:00 do 12:00, kdy jsou zváni především noví zájemci o službu a od 12:00 dle individuální domluvy do 17:00.
V další dny je doba, kdy nás můžete navštívit stejná, a to od 8:00 do 17:00, po předchozí individuální domluvě.
Za celý Aspekt Vám přejeme krásné léto.

Chystané akce!

Chystané akce!

Na přelom května a června chystáme ve spolupráci se sociálním odborem Města Náchoda a dalšími partnery zajímavé akce pro osoby se zdravotními potížemi a jejich blízké. První z nich bude diskuze na téma Práce a invalidní důchod, kam pozvání přijal posudkový lékař a zástupci OSSZ a druhá nabídne  prostor pro společné zamyšlení nad učením, jak ho podpořit v průběhu života a pro pracovní uplatnění, který vytvoříme spolu s terénní učitelkou Mgr. Petrou Dočkalovou. Více informací o akcích bude k dispozici na našem FB.

Nový mezinárodní projekt EVR

Nový mezinárodní projekt EVR

V lednu jsme zahájili nový mezinárodní projekt: „Education in Using Virtual Reality in Supported Employment and Career Counselling“, kde se společně s našimi zahraničními partnery z Velké Británie, Polska, Rumunska a Slovinska seznámíme s používáním nástrojů Virtuální reality pro rozvoj a aktivizaci našich klientů.

Naši klienti tak budou mít možnost prostřednictvím virtuálních brýlí využívat simulovaných situací, ve kterých se budou učit novým užitečným věcem do pracovního i osobního života. Díky projektu budeme schopni tyto situace přizpůsobovat konkrétním požadavkům klientů.

Moc se na následující 3 roky s našimi partnery těšíme.