Kdo jsme a co nabízíme:

Jsme nezisková organizace, kterou zajímá oblast zaměstnanosti, vzdělanosti a jak lze podpořit zapojení znevýhodněných skupin do společnosti. Ctíme, že každý jsme jedinečný a jako k jedinečnému ke každému přistupujeme, dále že každý máme právo na zapojení se do společnosti, ale zároveň také zodpovědnost za svůj život, podporujeme samostatnost klientů.

Naše představy uskutečňujeme prostřednictvím služby sociální rehabilitace podporované zaměstnávání. Jde o komplexní službu, kterou provozujeme od roku 2010 a opíráme ji především o metodiku podporovaného zaměstnávání a se zapojujeme další užitečné přístupy.

zásady:

Naplňování standardů kvality sociálních služeb, naplňování poslání služby a veřejného závazku, rovnocenný smluvní vztah, respektování nezávislosti, samostatnosti a individuálních potřeb uživatelů, rovnost bez diskriminace.

Cíl služby:

  • sociální začlenění,
  • osamostatnění od ústavní péče a zajištění navazujících služeb,
  • usnadnění přechodu ze školy do světa práce,
  • zajištění služeb, které podpoří začlenění cílové skupiny do jejich přirozeného prostředí,
  • snižování závislosti na sociálních službách,
  • zapojení a fungování na otevřeném trhu práce nalezením a udržením placené práce s důrazem na zohlednění jejich dovedností, schopností a zdravotního stavu a
  • rozvoj dovedností a schopností souvisejících s pracovním uplatněním a rozhodování se o pracovní oblasti svého života.

Cílová skupina:

Osoby, které mají dlouhodobé zdravotní potíže a mají tak problém najít a udržet si práci nebo mají specifické vzdělávací potřeby a před sebou ukončení školy a začleňování se do světa práce. Konkrétně je služba určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením. Služba je poskytovaná osobám ve věku od 16 let do 65 let.