Naše poslání:

Naším posláním je pomáhat lidem se zdravotními potížemi najít si své místo ve společnosti
prostřednictvím zapojení se do pracovního života a šířit myšlenky, že uplatnit se na běžných pracovištích je přirozené.

 

zásady:

 • Každý jsme jiný a ke každému přistupujeme podle toho, jaký je a co potřebuje.
 • Každého podporujeme v zapojení se do společnosti a také v zodpovědnosti za svůj
  život.
 • Děláme vše pro to, aby toho každý zvládal sám co nejvíce.
 • Záleží nám na tom, abychom každého podpořili tak, jak je v dané situaci nejlepší.
 • Nebojíme se hledat nové cesty a možnosti.
 • Naše představy uskutečňujeme prostřednictvím služby sociální rehabilitace
  podporované zaměstnávání.

Cíl služby:

 • Rozvinout u cílové skupiny jejich schopnosti a dovednosti, které podpoří jejich začlenění do
  pracovního života

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby, které mají dlouhodobé zdravotní potíže a mají tak problém najít a
udržet si práci nebo mají speciální vzdělávací potřeby a před sebou ukončení školy a začleňování
se do světa práce. Věková skupina: osoby ve věku od 16 let do 65 let.
Konkrétně je služba určena pro:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby se zdravotním postižením.