Kdo jsme a co nabízíme:

Jsme nezisková organizace, kterou zajímá oblast zaměstnanosti, vzdělanosti a jak lze podpořit zapojení
znevýhodněných osob do společnosti. Ctíme, že každý jsme jedinečný a jako k jedinečnému ke každému
přistupujeme, dále že každý máme právo na zapojení se do společnosti, ale zároveň také zodpovědnost
za svůj život, podporujeme samostatnost klientů.
Naše představy uskutečňujeme prostřednictvím služby sociální rehabilitace podporované zaměstnávání.
Pomáháme klientům najít si své místo ve společnosti, zejména prostřednictvím zapojení se do
pracovního života. Součástí služby je i příprava na přechod mladého člověka ze světa školy do světa
práce.

 

zásady:

 • Každý jsme jiný a ke každému přistupujeme podle toho, jaký je a co potřebuje.
 • Každého podporujeme v zapojení se do společnosti a také v zodpovědnosti za svůj
  život.
 • Děláme vše pro to, aby toho každý zvládal sám co nejvíce.
 • Záleží nám na tom, abychom každého podpořili tak, jak je v dané situaci nejlepší.
 • Nebojíme se hledat nové cesty a možnosti.
 • Naše představy uskutečňujeme prostřednictvím služby sociální rehabilitace
  podporované zaměstnávání.

Cíl služby:

 • sociální začlenění,
 • osamostatnění od ústavní péče a zajištění navazujících služeb,
 • usnadnění přechodu ze školy do světa práce,
 • zajištění služeb, které podpoří začlenění cílové skupiny do jejich přirozeného prostředí,
 • snižování závislosti na sociálních službách,
 • zapojení a fungování na otevřeném trhu práce nalezením a udržením placené práce s důrazem na zohlednění jejich dovedností, schopností a zdravotního stavu a
 • rozvoj dovedností a schopností souvisejících s pracovním uplatněním a rozhodování se o pracovní oblasti svého života.

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby, které mají dlouhodobé zdravotní potíže a mají tak problém najít a udržet si
práci, nebo mají specifické vzdělávací potřeby a před sebou ukončení školy a začleňování se do světa
práce. Konkrétně je služba určena pro:
• osoby s chronickým duševním onemocněním,
• osoby s chronickým onemocněním,
• osoby s jiným zdravotním postižením,
• osoby se zdravotním postižením.
Věková skupina:
• osoby ve věku od 16 let do 65 let.