Náš tým

Náš tým je plný různorodých lidí

Lucie Sedláčková

 předsedkyně a metodička

Ráda hledám nové cesty a přemýšlím, jak lidi a věci propojit a najít řešení. To se projevilo v roce 2008, kdy jsem stála spolu s dalšími u zrodu Aspektu. Chtěli jsme přinést do regionu službu podporovaného zaměstnávání, která tu chyběla a propojovat ji se souvisejícími oblastmi. A jsem velmi ráda, že se nám to společně daří. Vždyť oblast podpory a rozvoje mě zajímá nejméně od studia sociologie a andragogiky, které jsem ukončila v roce 2002 v Olomouci. A toho roku jsem si z Olomouce přivezla také prvního psa. Teď se těším na to, že i s tím třetím, zatím divokým mladíkem Toníkem, časem budeme trávit krásné chvíle při canisterapii. Kromě smysluplné práce a psa mě těší dobrá muzika a hlavně má rodina.

Lenka Cole

konzultantka Rychnov a lektorka kurzů pro poradce

V době studií oboru sociologie – andragogika (profilace personální management) jsem se zajímala zejména o témata vztahů na pracovištích a vlivu používání jazyka na sociální situace. Řadu životních zkušeností jsem získala v USA. V roce 2008 jsem se se svou kolegyní z gymnaziálních i vysokoškolských studií, Lucií Sedláčkovou, a dalšími nadšenci vrhla do zakládání organizace, která by pomáhala odstraňovat nerovnosti na trhu práce a zkvalitňovat poradenské služby týkající se pracovního života. V Aspektu se mi poštěstilo všechny své dosavadní zájmy a zkušenosti propojovat. Baví mě učit se, jak rozumí světu klienti a na základě toho vymýšlím, jak bych je mohla nejlíp podpořit. Ráda čerpám teoretické poznatky ze zahraničí a nadšeně je pak jako lektorka kurzů kariérového poradenství předávám dál. Když nejsem v práci, pravděpodobně mě najdete někde na zahradě, jak se hrabu v hlíně a přemýšlím o svých mnoha růžích…

Marta Suchardová

konzultantka Náchod

V Hradci Králové jsem vystudovala studijní programy Sociální patologii a prevenci a navazující Sociální pedagogiku. Už při škole jsem pracovala jako lektor počítačových dovedností a s tím spojených dovedností pro získávání práce. V roce 2010, po ukončení mého studia, se mi podařilo nastoupit v Aspektu, kde s přestávkami na dvě mateřství pracuji, jako pracovní konzultantka a sociální pracovnice, do dnes. Práce s lidmi mě baví a snažím se při ní s duší kouče zužitkovat všechny své zkušenosti a zároveň získávat nové, potřebné pro rozvoj můj i mých klientů.  Mimo Aspekt mě můžete najít na trénincích bojových umění, kterým se věnuji od střední školy.

 

Hana Jiroutová

konzultantka Náchod

Vystudovala jsem speciální pedagogiku v oblasti péče o smyslově postižené a toto vzdělání jsem si rozšířila o speciální pedagogiku pro učitele a management neziskových organizací. Během studia jsem se věnovala lidem se zrakovými nebo psychickými omezeními. Dále jsem působila jako asistent na různých táborech a sportovních událostech. Také jsem provázela rodiny, ve kterých se narodilo dítě s postižením, pomáhala jim se s danou situací vyrovnat a najít řešení své situace. V Aspektu jsem nastoupila na pozici konzultantky, abych i nadále pomáhala lidem. Mohu, zde uplatnit všechny své znalosti a zkušenosti při práci s lidmi, které jsem získala během svého studia a života. Jelikož ráda studuji, vzdělávám se a zajímám se o zdravou stravu, vystudovala jsem mimo jiné i výživové poradenství. Jak už z toho všeho vyplývá…..miluji dobré jídlo, pomáhat lidem, vzdělávat se a ve volném čase mě najdete na horách s batohem na zádech a se psem, dále nad dobrou knihou s kávou v ruce nebo v dílně, jelikož starým věcem dávám ráda nový život.

Michaela Rožková

konzultantka Rychnov

Vystudovala jsem bakalářský a magisterský program Speciální pedagogika – poradenství na Ostravské univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem působila jako asistent pedagoga a poté i jako školní speciální pedagog na Základní škole Eduarda Beneše v Bohumíně. Dlouho jsem nevěděla, co chci v životě dělat, poté mi na vyšetření v pedagogické poradně vyšlo, že se hodím na humanitní obory. A tak jsem zde a nelituji. Práci s dětmi a nyní i s dospělými, kteří mají nějaké zdravotní obtíže, miluji a spolu s nimi rozvíjím každý den i sebe. Mou vášní jsou knihy, fitness, cestování. Den si neumím představit bez dobrého kafe.  A nejlépe, když se dá skloubit vše najednou.

Martina Šafářová

konzultantka Broumov

Během studia na střední zdravotnické škole jsem si uvědomila, že více než lidské tělo, mě zajímá spíše postavení člověka ve společnosti – proto jsem pokračovala bakalářským a magisterským studiem sociální a kulturní antropologie na filozofické fakultě v Pardubicích, které mě velmi bavilo a naplňovalo. Před mateřskou dovolenou a během školy jsem pracovala s ohroženými rodinami v azylovém domě pro matky s dětmi. V rámci studií jsem se zaměřovala kromě znevýhodněných skupin i na antropologii práce, nabyté znalosti a dovednosti teď ráda uplatňuji a rozvíjím v Aspektu, kde působím jako pracovní konzultantka.
Volný čas trávím převážně s rodinou, také v jedinečné přírodě Broumovska, a u včel, které mi bzučí do uší už třetím rokem. Ráda pěstuji zeleninu na zahrádce a dobré vztahy.

 

 

Denisa Marešová

konzultantka Broumov

Vystudovala jsem bakalářské studium v Hradci Králové, obor sociální práce. Momentálně studuji navazující studium v Olomouci. Jedná se o mojí první pracovní zkušenost v oblasti sociální práce. Před tím jsem vykonávala hlavně administrativní práce. Vždycky jsem chtěla pracovat s lidmi, protože mě baví pomáhat lidem, proto jsem ráda za tuhle zkušenost. I přes svůj zdravotní hendikep, se snažím užívat si život naplno a pomáhat ostatním. 
Mezi moje záliby patří cestování, focení, mojí zvířecí parťáci a hlavně historie, které se nevěnuji jen v knížkách a filmech, ale i fyzicky na dobových akcích. 

Daniela Jakube

specialistka pro komunikaci se zaměstnavateli

V Aspektu jsem nastoupila na pozici Specialista pro komunikaci se zaměstnavateli. Ačkoliv jsem vystudovala v Pardubicích Ekonomiku a management podniku, už během studií jsem pracovala v personální agentuře a zjistila jsem, že svět financí není úplně pro mě a mnohem raději pracuji a komunikuji s lidmi. Když jsem se rozhodovala, jakou cestou jít po ukončení studií, tak personální oddělení byla nejlepší volba a pracovala jsem tam až do nástupu na mateřskou dovolenou. Z důvodu přestěhování a ukončení rodičovské dovolené jsem hledala nové zaměstnání a po přečtení inzerátu Aspektu jsem věděla, že to je přesně to, co bych chtěla dělat a naplňovalo mě to. Svůj volný čas trávím se svou rodinou, sledováním dobrého filmu nebo nad dobrou knížkou.