Reference od klientů

Pan Pavel

Přemýšlel jsem o tom, že bych chtěl pracovat. Mamka pro mě chtěla nějakou chráněnou dílnu, nebo práci na domů a probírala to se sociální pracovnicí města Teplice nad Metují paní Báčovou. Druhý den přišla za mamkou a dala jí letáček Aspektu, ať se tam poradíme. Vybral jsem si pobočku Broumov, protože to mám blíž. Do Aspektu jezdím od dubna 2022, mamka měla strach, abych jezdil sám vlakem do Broumova a zpátky, a než jsem začal pravidelně dojíždět, tak jsme to vyzkoušeli. Nyní to zvládám úplně bez problémů. Nevěděl jsem, co chci dělat, postupně jsem si ujasnil, jak bych se chtěl uplatnit (přeji si pracovat jako sanitář v nemocnici na jakémkoliv oddělení) a jak získat práci. Jsem samostatnější a rád se učím novým věcem a mamka je ráda, že sem jezdím a může si ode mě odpočnout.

Pan R.

Do Aspektu docházím od března 2022 a vždy se tady těším, protože vím, že mě čeká něco nového. Na rychnovské pobočce se po nemoci učím znovu zařadit se do běžného společenského života. V budoucnu si přeji najít práci, která by mě naplňovala, a cítil bych se prospěšný pro společnost.  

S konzultantkou trénujeme kognitivní dovednosti (paměť, pozornost a logické myšlení). Sám na sobě pociťuji, že mi trénink pomáhá při běžných činnostech, jako je například nakupování a rozvrh celého dne

Reference od rodičů,
opatrovníků, ostatních spolupracujících

Opatrovnice naší klientky paní Pohlová, Kostelec nad Orlicí

Jako sociální pracovník a opatrovník jsem dlouhodobě pociťovala obavy z uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Pokud jsme již opatrovanému našli vhodné zaměstnání, byl problém z hlediska dlouhodobého zapracování, které je pro osoby se zdravotním postižením pro udržení zaměstnání nezbytné. Tato má obava se postupně rozplynula po navázání spolupráce s organizací Aspekt. Ve spolupráci s pracovníky organizace, kteří si svým lidským a zároveň profesionálním přístupem získávají důvěru našich klientů, se nám daří najít nejen vhodné uplatnění pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce, ale také si naši klienti získané zaměstnání udrží i v budoucnu, kdy je spolupráce s organizací ukončena. Největší obavou našich společných klientů není obava, zda dokáží zvládnout svou práci již bez podpory, ale skutečnost, že se již nebudou setkávat s pracovníky organizace Aspekt. I nadále doufáme ve společnou spolupráci s organizací.

Reference od zaměstnavatelů

Ivana Ptáčková – MÚ Meziměstí

Proč jsme se rozhodli zaměstnat osobu se zdravotním postižením?

Pokusím se krátce shrnout příběh Daniela Šanovce, který v roce 2018 ukončil vzdělání maturitní zkouškou na Obchodní akademii v Jánských Lázních. Od té doby bezúspěšně hledal práci a uplatnění ve svém oboru, kvůli svému hendikepu. Pan Šanovec oslovil paní Lucii Sedláčkovou ze společnosti Aspekt, z.s. a v lednu 2019 se daly věci do pohybu. Proběhlo několik jednání se starostou města Meziměstí a tajemnicí úřadu o možnosti dlouhodobé spolupráce tehdy ještě s klientem společnosti Aspekt, z.s.

Vytipovali jsme vhodnou práci a prostorově upravili pracoviště pro vjezd invalidního vozíku. Od 1.6.2019 je stálým zaměstnancem úřadu na pozici propagační pracovník. Naše rozhodnutí přijmout zdravotně postiženého pracovníka je velkým přínosem pro posílení sociálního prostředí na úřadě. Pan Šanovec patří k zaměstnancům, který svou práci dělá s nadšením a neztrácí optimismus ani v těžkých chvílích.

Gastro z Týniště nad Orlicí

Zaměstnávání OZP nám dalo to, že jsou to lidé, kteří jsou vděční za práci a tím, jak si práce váží, tak k nám pravidelně docházejí. Pro nás byla pravidelnost stěžejní, protože jsme firma, kde je potřeba uklízet opravdu na pravidelné bázi. A vzhledem k tomu, že jsme dali příležitost rovnou čtyřem lidem, tak věřím, že i pro ně je super, že pracují ve dvojicích a mají k sobě svého parťáka, se kterým si rozumí a nejsou odkázáni jenom na sebe. Hned od začátku jsme věděli, že to pro nás není velká překážka zaměstnat OZP na úklid. Věděli jsme, že máme podporu od ASPEKTU, kteří nám s tím pomohou. Nikdy jsme ještě nezaměstnávali OZP a tím pádem to pro nás bylo celé nové. Po zhruba dvouleté zkušenosti můžeme konstatovat, že nám to určitě přineslo i nový pohled na svět, že i tito lidé mohou pracovat dobře a spolehlivě, s jedním malinkým ALE:  že občas je potřeba jim malinko pomoct, poradit, připomenout. Pro nás to však není překážkou, ale milou povinností. 

Reference z našich kurzů
a individuálního poradenství

Ing. Blanka Hrdinková

absolventka Vzdělávacího a tréninkového programu, výchovná poradkyně ze Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

„Do své školní i poradenské praxe postupně zabudovávám některé poznatky a techniky z tohoto kurzu, vracím se k poznámkám a snažím se hledat nový pohled na řešenou situaci. Ve své poradenské práci se mi otevřely zase nové dveře, za kterými to „budu chtít prozkoumat“. Velkým přínosem pro mne byl zážitek, vyzkoušet si různé techniky….. – za to ještě jednou děkuji. ”

Alžběta Klatová

absolventka Vzdělávacího a tréninkového programu

„Celý kurz jsem si moc užila. Obsah bylo ucelený a dynamický, vnímala jsem dostatečný prostor pro to, abych strategie a přístupy vnímala podle sebe a svého kontextu, což mi hodně vyhovovalo. Lenka s Lucií své vědomosti nabízí a sdílí, ale nevnucují jako obecně pravdivé, takže si člověk může sám zvolit, co s ním rezonuje a co ne. Ačkoliv jsem měla o tématu mnoho různých znalostí ze školy i odjinud, tento poradenský kurz mi je pomohl propojit a dát jim tvar.  
Během kurzu jsme se také setkali se zajímavými lidmi z různých oborů, takže člověk v rámci kurzu i získá víc vhledů do problematiky. Určitě můžu kurz doporučit, jelikož i já sama bych ráda absolvovala další. 🙂 „