O projektech

Sociální služba Sociální rehabilitace – Podporované zaměstnávání.

Od 1. října 2022 je poskytování sociální služby podporované zaměstnávání z větší části zajištěno již sedmým v řadě navazujícím individuálním projektem Královéhradeckého kraje „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“ (CZ.03.02.01/00/22_003/0000078) , který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).