DALŠÍ AKTIVITY ASPEKTU

Co dále děláme a čeho se účastníme

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020

Aspekt z.s se v letošním roce stal organizátorem již 9. ročníku celorepublikové soutěže „Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2020“ v Královehradeckém kraji.  Soutěž probíhá pod záštitou Královehradeckého kraje.

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 oceňuje zaměstnavatele, kteří dávají na otevřeném trhu práce stejnou šanci lidem se zdravotním postižením jako ostatním.Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením na běžných pracovištích, mimo tzv. chráněný trh práce. Soutěž vyzdvihne příklady, kde se podařilo upravit pracovní podmínky tak, jak daný člověk potřeboval, například se přizpůsobilo pracoviště, pracovní doba či úvazek.
Tato prestižní soutěž, probíhá v sedmi krajích: Královéhradeckém, Jihomoravském, Karlovarském,
Libereckém, Středočeském, Ústeckém a v Praze.
Vyhlašovatelem soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 je Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. společně s dalšími organizacemi: AGAPO, o.p.s., Agentura Osmý den, o.p.s., Aspekt z.s., Rytmus Liberec, o.p.s., Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Partnerem soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

Více informací o soutěži  najdete na www.stejnasance.cz

Slavnostní vyhlášení soutěže bude 23. 6. 2021 v Hradci Králové.

Projekt EDECO.

 

Velkým přínosem pro nás je projekt EDECO. Na základě našich vlastní poradenských zkušeností a zkušeností z lektorování kurzů jsme se rozhodli, že bychom chtěli podpořit rozvoj poradců. Poradců, kteří pracují na konstruktivistickém základě. Oslovili jsme proto naše zahraniční kolegy a připravili projekt „European Development of Counsellors“, zkráceně EDECO.Žádost z programu Erasmus plus byla v roce 2018 schválena a my mohli začít pracovat na našem záměru. Připravit nový, zatím modelový trénink pro poradce, který se zaměří na vnitřní nastavení poradce a tím podpoří jeho poradenskou práci. Jsme potěšeni, že s námi na našem záměru pracují skvělí profesionálové z Rakouska, Finska, Slovenska a Slovinska.

Konkrétně:

Verein zur Arbeitsplatzförderung (Rakousko),
Spangar Negotiations (Finsko),
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE-SOCA (Slovinsko),
Zdruzenie pre karierove poradenstvo a rozvoj kariery (Slovensko).Společně připravujeme modelový trénink pro poradce, který je zaměřen na podporu jejich vnitřního stavu, aby dobře zvládali situace s klientem, které je potkávají.