Dále se zabýváme

Soutěž Stejná Šance 

Projekt EVR a virtuální realita v kariérovém poradenství. 

Projekt EDECO

Stejná šance – zaměstnavatel roku 

Stejná šance 2023

V letošním roce probíhá JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK SOUTĚŽE STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2023. Stejná šance je soutěž zaměstnavatelů, kteří ve své firmě zaměstnávají člověka s postižením. Aktivně tak přispívají k začleňování lidí s postižením do společnosti a dávají jim stejnou šanci jako ostatním.

S radostí se znovu připojujeme jako spoluvyhlašovatelé za Královéhradecký kraj.
Nad soutěží i tetokrát převzal záštitu a finančně ji podpořil Královéhradecký kraj – hejtman Mgr. Martin Červíček, gen. v. v.,  a náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Mgr. Martina Berdychová a dále pak Pakt zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Jako partner nás podpoří Úřad práce pro Královehradecký kraj.

Více informací o probíhajícím kole soutěže a odkaz na nominace najdete:

Výsledky z minulého kola soutěže

Vyhlašovatelem soutěže za Královéhradecký kraj byl Aspekt z.s., který v našem regionu již jedenáct let pomáhá lidem se zdravotními potížemi najít a udržet si práci na otevřeném trhu práce. Nad soutěží převzal záštitu a finančně ji podpořil Královéhradecký kraj.

Do soutěže bylo zasláno celkově 29 nominací. Vyhodnocení nominačních formulářů odbornou porotou proběhlo 8. června 2021. Porota hodnotila nominované zaměstnance na základě toho, jak daný zaměstnavatel přizpůsobil pracovní místo na míru člověku se zdravotními problémy.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 23. 6. 2021 na Krajském úřadě v Hradci Králové za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martiny Berdychové, zaměstnavatelů, zástupců úřadů práce, krajského úřadu, městských úřadů, sociálních služeb a také současných a bývalých klientů služby podporované zaměstnávání. Ti všichni si odnesli spoustu nových zážitků a zkušeností. Soutěž byla realizovaná za podpory Královéhradeckého kraje.

Ocenění zaměstnavatelé se shodovali, že důležité je dát šanci, nebát se a zaměřovat se na dovednosti a schopnosti, bez ohledu na zdravotní limity. Pak se cesta najde a jejich pracovníci se bez ohledu na zdraví stali skvělými členy týmu s velkým přínosem pro jejich společnost. A jak to dopadlo?

Na 1.  místě se umístila firma TriLAB Group s.r.o.

Na 2. místě se umístilo Město Meziměstí.

Na shodném 3. místě se umístila Církev československá husitská a Knihovna Meziměstí.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme, ať se dál daří.

Věříme, že budou do budoucna příkladem pro další zaměstnavatele, kteří dají šanci lidem se zdravotním znevýhodněním.

EVR projekt – Education In Using Virtual Reality In Supported Employment And Career Counselling

S našimi zahraničními kolegy z Velké Británie (Status Employment), Polska (Fundacja Imago), Rumunska (Health Action Overseas) a vyškoleným trenérem pro virtuální realitu ze Slovinska realizujeme projekt, kde se naši pracovníci učí používat virtuální realitu a vytvářet za pomocí 360° videí a fotografií ve speciálním programu vlastní virtuální scénáře a programy (vzdělávací a rozvojové hry). Ty budou moci být přímo uzpůsobeny potřebám našich klientů a obohatí tak naši práci s nimi. Klienti si budou moci v simulovaných situacích virtuální reality vyzkoušet např. přípravu na přijímací pohovor, trénovat paměť, pozornost či jiné dovednosti, které budou užitečné pro zlepšení jejich současné situace a jistě budou přínosem, jak pro jejich pracovní, tak osobní život.  

Projekt EDECO.

 

Velkým přínosem pro nás je projekt EDECO. Na základě našich vlastní poradenských zkušeností a zkušeností z lektorování kurzů jsme se rozhodli, že bychom chtěli podpořit rozvoj poradců. Poradců, kteří pracují na konstruktivistickém základě. Oslovili jsme proto naše zahraniční kolegy a připravili projekt „European Development of Counsellors“, zkráceně EDECO.Žádost z programu Erasmus plus byla v roce 2018 schválena a my mohli začít pracovat na našem záměru. Připravit nový, zatím modelový trénink pro poradce, který se zaměří na vnitřní nastavení poradce a tím podpoří jeho poradenskou práci. Jsme potěšeni, že s námi na našem záměru pracují skvělí profesionálové z Rakouska, Finska, Slovenska a Slovinska.

Konkrétně:

Verein zur Arbeitsplatzförderung (Rakousko),
Spangar Negotiations (Finsko),
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE-SOCA (Slovinsko),
Zdruzenie pre karierove poradenstvo a rozvoj kariery (Slovensko).Společně připravujeme modelový trénink pro poradce, který je zaměřen na podporu jejich vnitřního stavu, aby dobře zvládali situace s klientem, které je potkávají.

Kurikulum (anglicky curriculum) tréninkové programu Dialogická mysl je víc než jakákoli technika (anglicky Dialogical Mind Goes beyond Any Techniques).

„Handbook Inner State“ v angličtině

Česká verze Příručka Vnitřní nastavení