DALŠÍ AKTIVITY ASPEKTU

Co dále děláme a čeho se účastníme

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 probíhala po deváté, v našem kraji však poprvé (www.stejnasance.cz). Je to soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se zdravotním postižením dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci, jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.

Vyhlašovatelem soutěže za Královéhradecký kraj byl Aspekt z.s., který v našem regionu již jedenáct let pomáhá lidem se zdravotními potížemi najít a udržet si práci na otevřeném trhu práce. Nad soutěží převzal záštitu a finančně ji podpořil Královéhradecký kraj.

Do soutěže bylo zasláno celkově 29 nominací. Vyhodnocení nominačních formulářů odbornou porotou proběhlo 8. června 2021. Porota hodnotila nominované zaměstnance na základě toho, jak daný zaměstnavatel přizpůsobil pracovní místo na míru člověku se zdravotními problémy.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 23. 6. 2021 na Krajském úřadě v Hradci Králové za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martiny Berdychové, zaměstnavatelů, zástupců úřadů práce, krajského úřadu, městských úřadů, sociálních služeb a také současných a bývalých klientů služby podporované zaměstnávání. Ti všichni si odnesli spoustu nových zážitků a zkušeností. Soutěž byla realizovaná za podpory Královéhradeckého kraje.

Ocenění zaměstnavatelé se shodovali, že důležité je dát šanci, nebát se a zaměřovat se na dovednosti a schopnosti, bez ohledu na zdravotní limity. Pak se cesta najde a jejich pracovníci se bez ohledu na zdraví stali skvělými členy týmu s velkým přínosem pro jejich společnost. A jak to dopadlo?

Na 1.  místě se umístila firma TriLAB Group s.r.o.

Na 2. místě se umístilo Město Meziměstí.

Na shodném 3. místě se umístila Církev československá husitská a Knihovna Meziměstí.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme, ať se dál daří.

Věříme, že budou do budoucna příkladem pro další zaměstnavatele, kteří dají šanci lidem se zdravotním znevýhodněním.

Projekt EDECO.

 

Velkým přínosem pro nás je projekt EDECO. Na základě našich vlastní poradenských zkušeností a zkušeností z lektorování kurzů jsme se rozhodli, že bychom chtěli podpořit rozvoj poradců. Poradců, kteří pracují na konstruktivistickém základě. Oslovili jsme proto naše zahraniční kolegy a připravili projekt „European Development of Counsellors“, zkráceně EDECO.Žádost z programu Erasmus plus byla v roce 2018 schválena a my mohli začít pracovat na našem záměru. Připravit nový, zatím modelový trénink pro poradce, který se zaměří na vnitřní nastavení poradce a tím podpoří jeho poradenskou práci. Jsme potěšeni, že s námi na našem záměru pracují skvělí profesionálové z Rakouska, Finska, Slovenska a Slovinska.

Konkrétně:

Verein zur Arbeitsplatzförderung (Rakousko),
Spangar Negotiations (Finsko),
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE-SOCA (Slovinsko),
Zdruzenie pre karierove poradenstvo a rozvoj kariery (Slovensko).Společně připravujeme modelový trénink pro poradce, který je zaměřen na podporu jejich vnitřního stavu, aby dobře zvládali situace s klientem, které je potkávají.