Příběhy klientů

Doručovatel p. Jaroslav

Pan Jaroslav je klientem z ÚSP Domečky a díky naší službě se mu podařilo v posledním čtvrtletí roku 2017 získat zaměstnání pro Českou poštu – roznos letáků po Rychnově. Jeho vstup na volný pracovní trh byl značně komplikovaný. Službu využíval krátce i v minulosti, ale sám ji ukončil z důvodu obav z nezvládnutí práce kvůli zdraví. Poté, co se na službu znovu obrátil, spolu s pracovní konzultantkou určil nejvhodnější práci z hlediska svých silných stránek a věcí, které má rád. Díky vysoce podpůrnému přístupu do práce nastoupil. Jeho obavy se daří díky této intenzivní podpoře zvládat a klient se pomalými krůčky učí přebírat odpovědnost za vykonanou práci.

Pan Jaroslav je mladý muž, který má celý svůj pracovní život před sebou. O to cennější se zdá být fakt, že se u něj podařil nastartovat proces vrůstání do role zaměstnance a tím přispět procesu jeho osamostatňování. Společně s ostatními kolegy mu držíme pěsti a přejeme úplné osamostatnění v této práci.

Sen paní Zdeny

Rok 2017 znamenal obrovský profesní skok pro naši klientku s mentálním postižením paní Zdenu, která žije v ÚSP Domečky. Paní Zdena s naší pomocí dokázala ve svých 49 letech poprvé v životě získat práci. Díky naší podpoře při zaučování a dle potřeby i po zaučení si dokázala práci pomocné úklidové pracovnice v hotelu udržet bezmála rok. Do práce chodila průměrně dvakrát týdně na dvě hodiny. Po několikaměsíční pauze, ve které s ní pracovní konzultantka tuto novou zkušenost zpracovávala, byla navázána spolupráce s další firmou. Paní Zdena začala chodit do práce každý den, a to na 4 hodiny.

Ve svých 50 letech je spokojenou zaměstnankyní, paní uklízečkou, která má sama na starosti dvě patra ve veřejné budově. Dochází u ní k obrovskému rozvoji nejen pracovních dovedností, ale i těch sociálních. Dříve málomluvná paní Zdena je nyní komunikativní a vyzařuje z ní zdravé sebevědomí – koneckonců, chodí přece každý den do práce jako ostatní!