Stejná šance

Stejná šance 2023

V letošním roce proběhl JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK SOUTĚŽE STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2023. Stejná šance je soutěž zaměstnavatelů, kteří ve své firmě zaměstnávají člověka s postižením. Aktivně tak přispívají k začleňování lidí s postižením do společnosti a dávají jim stejnou šanci jako ostatním.

S radostí jsme se znovu připojili jako spoluvyhlašovatelé za Královéhradecký kraj.
Nad soutěží i tetokrát převzal záštitu a finančně ji podpořil Královéhradecký kraj – hejtman Mgr. Martin Červíček, gen. v. v.,  a náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Mgr. Martina Berdychová a dále pak Pakt zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Jako partner nás podpoříl Úřad práce pro Královehradecký kraj.

Vítězové soutěže 2023

Královéhradecký kraj zná vítěze soutěže STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2023. Dne 6. 6. proběhlo na Krajském úřadě Královéhradecký kraj slavnostní vyhlášení. Aspekt byl u toho jako vyhlašovatel soutěže. 🥳

Spolu s námi předali ocenění pan hejtman KHK, Martin Červíček a paní náměstkyně hejtmana, Martina Berdychová, kteří také poskytli záštitu. Další záštitu udělil Pakt zaměstnanosti KHK a Krajská pobočka Úřad práce ČR.

A jak to celé dopadlo? Ocenění by si zasloužilo všech 18 zaměstnavatelů, ale soutěž je soutěž, takže Vám můžeme prozradit, že:

🥇1. místo patří zaslouženě dámám z Hořické strojírny. Tento výrobní podnik může být inspirací pro další, protože zaměstnal přizpůsobil podmínky hned několika zaměstnancům, po změně zdravotního stavu.

🥈 2. místo zacinkalo u rychnovského April hotel Panorama. Hodnotitele zaujali tím, že již 20 let zaměstnávají pana Rudolfa, nevidomého maséra, který má ke své práci vhodné podmínky a hosté se vrací do hostelu hlavně kvůli němu!

🥉 3. místa máme rovnou dvě – získali je Gastro-koření a Farma Brocná. Obě firmy bez problémů a automaticky začlenili pracovníky s handicapem, Gastro koření rovnou čtyři!

🏆 Čestné uznání si zasloužilo Město Meziměstí, které bylo opakovaně nominováno, ale nemohli být hodnoceni, protože se umístili na stupni vítězů v minulém ročníku. Vidíme ale, že nadále neváhají a pokračují v začleňování osob s postižením, a za to moc děkujeme!

Výhercům moc gratulujeme! Jste skvělou inspirací pro nás všechny.

Děkujeme hlavnímu sponzoru Česká Mincovna. Děkujeme také paní Hlaváčkové z Kytice z vesnice, která do soutěže věnovala krásné květiny. Také děkujeme Rodinná Keramika za hezké výrobky. O hudební doprovod se postaral fenomenální Pavel Minařík.

Hlavní sponzor celé soutěže

Výsledky z minulého kola soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 23. 6. 2021 na Krajském úřadě v Hradci Králové za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martiny Berdychové, zaměstnavatelů, zástupců úřadů práce, krajského úřadu, městských úřadů, sociálních služeb a také současných a bývalých klientů služby podporované zaměstnávání. Ti všichni si odnesli spoustu nových zážitků a zkušeností. Soutěž byla realizovaná za podpory Královéhradeckého kraje.

Ocenění zaměstnavatelé se shodovali, že důležité je dát šanci, nebát se a zaměřovat se na dovednosti a schopnosti, bez ohledu na zdravotní limity. Pak se cesta najde a jejich pracovníci se bez ohledu na zdraví stali skvělými členy týmu s velkým přínosem pro jejich společnost. A jak to dopadlo?

Na 1.  místě se umístila firma TriLAB Group s.r.o.

Na 2. místě se umístilo Město Meziměstí.

Na shodném 3. místě se umístila Církev československá husitská a Knihovna Meziměstí.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme, ať se dál daří.

Věříme, že budou do budoucna příkladem pro další zaměstnavatele, kteří dají šanci lidem se zdravotním znevýhodněním.