Pan Jaroslav je klientem z ÚSP Domečky a díky naší službě se mu podařilo v posledním čtvrtletí roku 2017 získat zaměstnání pro Českou poštu – roznos letáků po Rychnově. Jeho vstup na volný pracovní trh byl značně komplikovaný. Službu využíval krátce i v minulosti, ale sám ji ukončil z důvodu obav z nezvládnutí práce kvůli zdraví. Poté, co se na službu znovu obrátil, spolu s pracovní konzultantkou určil nejvhodnější práci z hlediska svých silných stránek a věcí, které má rád. Díky vysoce podpůrnému přístupu do práce nastoupil. Jeho obavy se daří díky této intenzivní podpoře zvládat a klient se pomalými krůčky učí přebírat odpovědnost za vykonanou práci.

Pan Jaroslav je mladý muž, který má celý svůj pracovní život před sebou. O to cennější se zdá být fakt, že se u něj podařil nastartovat proces vrůstání do role zaměstnance a tím přispět procesu jeho osamostatňování. Společně s ostatními kolegy mu držíme pěsti a přejeme úplné osamostatnění v této práci.