Paní Kristýna nyní zvládá dvě zaměstnání zároveň

Paní Kristýna přišla do Aspektu s přáním, najít si ještě jedno zaměstnání, které by zvládala souběžně s jejím aktuálním zaměstnáním, které již měla a to byl úklid, který vykonávala přibližné 2x až 3x týdně na 3-4 hodiny v Náchodě. Ráda by si totiž vydělala více peněz, aby se mohla posunout ve svém životě zase o kus dál a přestěhovat se z chráněného bydlení do svého pronajatého bytu, k čemuž potřebovala více financí.
Po pár měsících konzultací se podařilo klientce najít zaměstnání, ve kterém se cítí být velice jistá a to je již zmiňovaný úklid, nyní ale pro jinou společnost a v jiném městě.
Klientka začala pracovat v Novém Městě nad Metují na poště, kde její pracovní doba byla stanovena na každý den od 7:00 do 9:00. To bylo pro klientu největším strašákem, vstávání.
Po počáteční podpoře za pomoci různých způsobů- ať už hovorů každé ráno, či intenzivnější podpory na pracovišti, se klientce podařilo velice dobře najet na systém, kdy jí vstávání a chození na čas již nedělá problém a je zodpovědným a pečlivým zaměstnancem, se kterým jsou spokojeni. Klientce byla na základě spokojenosti prodloužena pracovní smlouva a byl jí navýšen počet odpracovaných hodin na každý den.

P. Jaroslav pracuje na finančním úřadě jako uklizeč

Pan Jaroslav je klientem chráněného bydlení v Novém Městě nad Metují. Tam se také o naší službě dozvěděl a poté jí i v roce 2017 začal využívat.
Po usilovné práci klienta a konzultantek se klientovi podařilo nalézt místo na pozici úklidu ve veřejné správě v Náchodě. Pracovní místo klientovi vyhovuje jak v dojezdové vzdálenosti, tak v náplni práce. Jelikož pan Jaroslav nikdy dlouhodoběji nepracoval, byl pro něj nástup do nového zaměstnání náročným krokem, prvních pár měsíců musel zpracovávat velké změny jak ve svém režimu dne, tak ve svěřené odpovědnosti. Klientovi se však za podpůrného systému asistence na pracovišti povedlo zapracovat, seznámit se s kolegyněmi a kolegy, svou nadřízenou a zapadnout do kolektivu. Nyní klient slaví roční výročí svého zatím nejdelšího pracovního uplatnění a dle jeho slov by si práci chtěl udržet, co nejdéle to půjde!
Klient se již zapracoval na takové úrovni, že již nebylo potřeba poskytovat podporu na pracovišti a poslední čtvrt rok klient tedy pracuje již úplně bez problému sám. Díky vydělaným penězům si klient může například užívat zasloužené dovolené v zahraničí, na kterou se velice těší.

Pan Kopřiva

Vyjádření pana Radka Kopřivy o využívání sociální služby podporovaného zaměstnávání:

P. Kopřiva si naší službu našel zcela sám, ač v tu dobu bydlel v ústavní péči. Chtěl si hledat novou práci. Tehdy pracoval 1-2 dny v týdnu na cca 3h, měl k dispozici asistentku.

Za dobu naší spolupráce si plnil nejen své pracovní sny, ale zároveň i ty kvalifikační. Se svým prvním konzultantem se naučil dojíždět sám do Hradce Králové, kde úspěšně absolvoval dva aranžérské kurzy. Konzultant mu pomohl najít pracovní uplatnění v zahradnictví. Zaměstnavatel nechtěl, aby konzultant p. Kopřivovi pomohl se zaučováním. Toto zaměstnání se nepodařilo udržet.

Všechna další pracovní uplatnění získal ve spolupráci s konzultantkou Lenkou Cole. Mnohdy zvládal i tři pracovní uplatnění zároveň!

V dalším zahradnictví, Zahradě Černíkovice, mu konzultantka pomohla s dojednáním podmínek a zaučením v první sezóně. V dalších rocích mu pomáhala jen s vyřízením administrativy. Rok 2018 je pro něj již třetí sezónou. Se zaměstnavatelem si jinak vše domlouvá sám a pracuje zcela samostatně. Chodí sem obvykle o víkendech, protože má ještě hlavní práci jako uklízeč pro firmu Forcorp Group s.r.o. Zde má pracovní smlouvu na poloviční úvazek. Pro firmu pracoval nejprve na budově Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou, kde mu konzultantka pomáhala se zaučením. Pak vše zvládal sám, pouze s organizací práce mu pomohla kolegyně. S konzultantkou se učil zvládat konflikty na pracovišti a samostatně si vyplňovat docházku a dovolenky. Po roce byl přeřazen na úklid dvou paneláků v Městské Habrové. Konzultantka opět pomohla s administrativou a zaučením. P. Kopřiva tu pracuje úplně sám, sám si nyní práci organizuje, za oba domy zodpovídá zcela sám.

S konzultantkou za dobu spolupráce kromě výše zmíněného získali ještě dvě další brigády a třetí začne po ukončení spolupráce.

S konzultantkou rozebírali každou situaci, kterou procházel. Díky tomu se postupně zlepšoval nejen ve zvládání práce, ale i v samostatném posuzování situací, zpracovávání konfliktů a slaďování osobního a pracovního života. Na jeho osamostatňování se výrazně podílel i jeho opatrovník, ing. Ešpandr z OÚ Kvasiny.

V mezičase s konzultantkou procvičoval další dovednosti důležité pro práci – početní úkony, práci na počítači a digitální hodiny.

Pan Kopřiva je velmi houževnatý a ví, že se o sebe musí umět postarat, aby mohl získat svéprávnost. O spolupráci s Aspektem říká: „…Někdo si poradit dá a někdo si poradit nedá. Jsem beran a jdu si za svým cílem. Někdo mi říkal, že sem ani nemám chodit, že to nemá cenu. A cenu to má. Že prej to bude stejný, jak to bylo. A stejný to nebylo, protože ty změny a ten posun tam je. Vždyť to víme…“

Přejeme panu Kopřivovi hodně štěstí a mnoho dalších úspěchů v pracovním i osobním životě!

 

Sen paní Zdeny

Sen paní Zdeny

Rok 2017  znamenal obrovský profesní skok pro naši klientku s mentálním postižením paní Zdenu, která žije v ÚSP Domečky. Paní Zdena s naší pomocí dokázala ve svých 49 letech poprvé v životě získat práci. Díky naší podpoře při zaučování a dle potřeby i po zaučení si dokázala práci pomocné úklidové pracovnice v hotelu udržet bezmála rok. Do práce chodila průměrně dvakrát týdně na dvě hodiny. Po několikaměsíční pauze, ve které s ní pracovní konzultantka tuto novou zkušenost zpracovávala, byla navázána spolupráce s další firmou. Paní Zdena začala chodit do práce každý den, a to na 4 hodiny.

Ve svých 50 letech je spokojenou zaměstnankyní, paní uklízečkou, která má sama na starosti dvě patra ve veřejné budově. Dochází u ní k obrovskému rozvoji nejen pracovních dovedností, ale i těch sociálních. Dříve málomluvná paní Zdena je nyní komunikativní a vyzařuje z ní zdravé sebevědomí – koneckonců, chodí přece každý den do práce jako ostatní!

Doručovatel p. Jaroslav

Doručovatel p. Jaroslav

Pan Jaroslav je klientem z ÚSP Domečky a díky naší službě se mu podařilo v posledním čtvrtletí roku 2017 získat zaměstnání pro Českou poštu – roznos letáků po Rychnově. Jeho vstup na volný pracovní trh byl značně komplikovaný. Službu využíval krátce i v minulosti, ale sám ji ukončil z důvodu obav z nezvládnutí práce kvůli zdraví. Poté, co se na službu znovu obrátil, spolu s pracovní konzultantkou určil nejvhodnější práci z hlediska svých silných stránek a věcí, které má rád. Díky vysoce podpůrnému přístupu do práce nastoupil. Jeho obavy se daří díky této intenzivní podpoře zvládat a klient se pomalými krůčky učí přebírat odpovědnost za vykonanou práci.

Pan Jaroslav je mladý muž, který má celý svůj pracovní život před sebou. O to cennější se zdá být fakt, že se u něj podařil nastartovat proces vrůstání do role zaměstnance a tím přispět procesu jeho osamostatňování. Společně s ostatními kolegy mu držíme pěsti a přejeme úplné osamostatnění v této práci.