Rok 2017  znamenal obrovský profesní skok pro naši klientku s mentálním postižením paní Zdenu, která žije v ÚSP Domečky. Paní Zdena s naší pomocí dokázala ve svých 49 letech poprvé v životě získat práci. Díky naší podpoře při zaučování a dle potřeby i po zaučení si dokázala práci pomocné úklidové pracovnice v hotelu udržet bezmála rok. Do práce chodila průměrně dvakrát týdně na dvě hodiny. Po několikaměsíční pauze, ve které s ní pracovní konzultantka tuto novou zkušenost zpracovávala, byla navázána spolupráce s další firmou. Paní Zdena začala chodit do práce každý den, a to na 4 hodiny.

Ve svých 50 letech je spokojenou zaměstnankyní, paní uklízečkou, která má sama na starosti dvě patra ve veřejné budově. Dochází u ní k obrovskému rozvoji nejen pracovních dovedností, ale i těch sociálních. Dříve málomluvná paní Zdena je nyní komunikativní a vyzařuje z ní zdravé sebevědomí – koneckonců, chodí přece každý den do práce jako ostatní!