Aspekt a kariérové poradenství

Ke kariéře s osobním přístupem.

Kariérové poradenství

Zaměstnanci Aspektu se dlouhodobě pohybují v kariérovém poradenství. Intenzivně se věnují také vlastnímu vzdělávání. To získáváme například studiem na zahraničních univerzitách, např. Stockholm University, nebo Oslo and Akershus University College. Jak známo, právě severské země jsou v oblasti kariérového poradenství považovány za špičku.

Aspekt je členem Národního poradenského fóra, který je vrcholnou institucí zastřešující kariérové poradenství v České republice a účastníme se konferencí a dalších akcí na toto téma. Vyměňujeme si také zkušenosti s našimi zahraničními partnery, zejména z Norska, Rakouska a Finska

 Velkým přínosem pro nás je projekt EDECO. Na základě našich vlastní poradenských zkušeností a zkušeností z lektorování kurzů jsme se rozhodli, že bychom chtěli podpořit rozvoj poradců. Poradců, kteří pracují na konstruktivistickém základě.

Oslovili jsme proto naše zahraniční kolegy a připravili projekt „European Development of Counsellors“, zkráceně EDECO.Žádost z programu Erasmus plus byla v roce 2018 schválena a my mohli začít pracovat na našem záměru. Připravit nový, zatím modelový trénink pro poradce, který se zaměří na vnitřní nastavení poradce a tím podpoří jeho poradenskou práci. Jsme potěšeni, že s námi na našem záměru pracují skvělí profesionálové z Rakouska, Finska, Slovenska a Slovinska.

Konkrétně:

Verein zur Arbeitsplatzförderung (Rakousko),

Spangar Negotiations (Finsko),

UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE-SOCA (Slovinsko),

Zdruzenie pre karierove poradenstvo a rozvoj kariery (Slovensko).

Společně připravujeme modelový trénink pro poradce, který je zaměřen na podporu jejich vnitřního stavu, aby dobře zvládali situace s klientem, které je potkávají.

 S představením našeho tréninku jsme vystupovali např. na konferenci IAEVG v Bratislavě, https://iaevgconference2019.sk, která byla na téma Career Guidance for Inclusive Society.

Projekt nám přináší užitek z mnoha stran. Jednak jeho obsah velmi aktivně spoluvytváří Lenka Cole a Lucie Sedláčková jako lektorky. A navíc jsou do něj jako účastnice modelové tréninku zapojeny konzultantky Nikola Ladnarová a Michaela Rožková. Jsme na ně velmi pyšné, nebo’t vše probíhá v angličtině :). A posouváme se i v řízení projektů, protože celý projekt je koordinován právě naší organizací, řízení má na starosti Michal Pejskar. O projektu se můžete více dozvědět na stránkách: https://edeco.sk.

Ve vlastní práci vždy kombinujeme vhodné přístupy a techniky, důležité je pro nás teoretické zázemí. Nejvíce preferujeme sociodynamické poradenství, které podle našeho názoru odpovídá podmínkám našeho světa a pohledu na život v něm. Více o něm najdete např. na: https://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/. V souladu s jeho principy však využíváme také např. prvků z koučování, při sestavování vlastního portfolia klienta či plánování se inspirujeme ze švýcarské metody CH-Q, ve které jsou všichni naši interní lektoři také proškoleni. Vždy usilujeme o to, aby náš klient byl co nejvíce aktivní a vše se odvíjelo podle jeho představ a potřeb.

Aspekt z.s. realizuje kurzy pro poradce od roku 2010 a prošlo jimi více jak 300 poradců. Mezi účastníky bývají učitelé, kteří jsou zároveň výchovnými poradci, či se věnují oblasti kariérové poradenství v rámci svých předmětů, dále pracovníci různých poraden, neziskových orgranizací, vzdělávacích zařízení. Kromě níže uvedených kurzů připravujeme kurzy a workshopy na míru. Tak vznikli akce např. pro Centrum Euroguidance, NÚOV, MAP Olomouc či Pedagogicko psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje a také mnoho kurzů v resortu úřadů práce. Naše kurzy jsou podložené teorií a zároveň vychází z každodenních setkání s klienty poradenství i zaměstnavateli. 

Naše nabídka:

Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství

Je akreditovaný MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a navíc je stále pod odbornou garancí profesora Trona Inglara z Oslo and Akershus University College.

 

Sociodynamické poradenství

Kurz je akreditován MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Objevte způsob poradenství pomáhající lidem nalézat řešení, která mají v sobě.

Strategie a techniky v poradenství

Kurz je akreditován MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Základem je koncept a kategorizace čtyř strategií.

Individuální poradenství

Individuálně poskytujeme kariérové poradenství všem zájemcům, kteří se chtějí profesně zorientovat. Nejčastěji jej využívají žáci a studenti, kteří zvažují obor dalšího studia, výjimkou nejsou dospělí, kteří zvažují, kam se směrovat dál. Hodina konzultace stojí 400 Kč. Počet konzultací je individuální, obvykle se scházíme dvakrát až třikrát.