Kurzy pro kariérové poradce

PŘIPOJTE SE K více jak 270 PORADCŮM, kteří již prošli našimi kurzy a přijměte pozvání na některý z našich kurzů. Můžete využít dvoudenních kurzů „Strategie a techniky v poradenství“, „Sociodynamické poradenství“ nebo šestidenního programu „Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství“. Naše kurzy jsou jedinečné v tom, že spojují teorii a praxi. Teorie je pro nás sice hodně důležitá, ale je to jen začátek, odrazový můstek. Kurzy stavíme především na naší praxi. Denně poskytujeme poradenství třeba v rámci podporovaného zaměstnávání a díky na tomu jsme také pořád v úzkém kontaktu se světem zaměstnavatelů. O své zkušenosti se s účastníky rádi dělíme. Poradenstvím zkrátka žijeme a z kurzů to je vidět, jak nám píší účastníci po jejich absolvování. Naše interní lektory doplňují v programu osvědčení externí lektoři.

Vzdělávací a tréninkový program

Připravujeme další Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství
Osvědčený kurz chystáme na období dubna až května 2019 opět do Náchoda. Referenci na poslední kurz z podzimu 2018 si můžete přečíst v záložce Kariérové poradenství.

Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství:

Je původně vytvořený podle norského vzoru, v českých podmínkách jsme jej úspěšně realizovali již desetkrát. Mezi účastníky míváme pedagogy, poradce z neziskového sektoru, úřadů práce, ale i z oblasti korporátů, kouče a poradce tzv. na volné noze, s různou mírou zkušeností (od těch, co se na svou pozici připravují, po ty velmi zkušené).

Je akreditovaný MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a navíc je stále pod odbornou garancí profesora Trona Inglara z Oslo and Akershus University College. Docenta Inglara můžete znát z mezinárodních konferencí pro poradce, kde vystupuje se svým konceptem strategií v poradenství a učení. A právě tento koncept a další témata (např. etika v poradenství) byla v loňském modelovém výcviku pro poradce hodnocena jako velmi důležitá. Vy se s nimi v Čechách můžete seznámit právě u nás. Kurz Vám také pomůže v přípravě na zkoušku odborné způsobilosti v kariérovém poradenství a lze jej financovat z šablon pro střední školy.

Co jeho absolvováním získáte?
Kromě osvědčení si odnesete nové poznatky, zásobu technik do Vaší praxe, podložených teoretickým zázemím, nové zkušenosti, protože si hned v kurzu nové techniky zažijete a zasadíte do své praxe. A k tomu nové kontakty.
Čemu se spolu budeme věnovat?
První dva dny především strategiím a technikám v poradenství a učení, jejichž autorem je právě norský praktik a teoretik Doc. Tron Inglar, který byl sám léta poradcem a připravoval pedagogy a poradce.  A zamyslíme se také nad teoriemi, ze kterých poradenství vychází.

Třetí den se seznámíme se sociodynamickým poradenstvím Vance Peavyho, které je jedním z preferovaných poradenských přístupů např. v Severní Americe a ve Skandinávii a nám v Aspektu se roky osvědčuje. Opoledne potom mahlédneme pod pokličku kariérového koučinku, který je lektorován certifikovanou koučkou PhDr. Veronikou Langrovou, PhD., PCC. Konkrétní náplň připravujeme s ohledem na zkušenosti a potřeby účastníků, jejichž zájem si předem zjišťujeme.

A čtvrtý a pátý den nás čekají zajímavé poznatky z oblastí skupinového poradenství, personálního managementu, testů v kariérovém poradenství, etiky, a poradenství pro specifickou cílovou skupinu, volenou podle zájmu účastníků.  

Šestý den je věnován nácvikovým aktivitám.

Teorie je průběžně prakticky procvičována v menších skupinkách. Účastníci si zažijí poradenská sezení v různých rolích, jako poradci i klienti, a také si vyzkouší aplikaci poradenských strategií, které jim na kurzu budou představeny ve své praxi. To vše v bezpečném prostředí chápajících kolegů a pod vedením zkušených lektorů. Na kurzech mají možnost se potkat poradci z různých sfér a vzájemně se obohatit svými náhledy.

Jak je program organizován?
Výuka je rozdělena do 6 dní, rozdělených do třech dvoudenních bloků. Mezi bloky vypracovávají účastníci úkoly, ve kterých aplikují nové poznatky do své praxe. Ke zpracovaným úkolům dostanou od lektorů zpětnou vazbu. Navíc se na lektory mohou obrátit i po skončení kurzu. Kurz probíhá ve skupince 9 až 12 účastníků.

Podmínkou pro získání certifikátu a úspěšné ukončení kurzu je minimálně 90 % účast na kurzu a vypracování úkolů podle stanovených požadavků.

Sociodynamické poradenství:

Objevte způsob poradenství pomáhající lidem nalézat řešení, která mají v sobě. Představte si způsob vedení poradenských sezení, který účinně pomáhá klientovi v objevení jeho skutečných cílů, vlastních řešení a osobního potenciálu. Seznamte se poradenstvím, které je praktické, zábavné, a přesto schopné řešit závažné a zamotané životní situace Vašich klientů. Nechte si představit jiný úhel pohledu na svou poradenskou práci. Naše lektorky jsou poradkyně, které do práce chodí s radostí a rády se o své zkušenosti dělí! To vše Vám nabízíme v kurzu Sociodynamické poradenství“. Zveme na něj všechny poradce, kteří pomáhají klientovi mapovat jeho situaci a spolu s ním pracují na možných budoucích plánech klienta.

Sociodynamické poradenství sami dlouhodobě uplatňujeme v praxi a velmi se nám osvědčuje. 

Kurz je akreditován MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Další běh budeme z kapacitních důvodů otevírat nejdříve v druhém  pololetí 2018. Máte-li o účast v něm zájem, rezervujte si místo.

Strategie a techniky v poradenství:

Kurz účastníky seznámí s možnými poradenskými strategiemi, které mohou využívat pro svou poradenskou práci.

Základem je koncept a kategorizace čtyř strategií. Tyto strategie jsou probírány z hlediska jejich teoretických základů a zejména praktických dopadů na práci s klientem a dány do souvislostí s relevantními technikami. Důraz je kladen na uvědomění si přínosu a důsledků použití jednotlivých strategií a spojených technik. Teorie je propojována s praktickým vyzkoušením technik, reflexí zkušeností z nácviku a diskuze zasazení získaných znalostí a dovedností do praxe účastníka kurzu.

Jako účastník si díky reflexi vlastní práce a novým vědomostem zefektivníte svoje poradenské kompetence.

V kurzu používáme různé metody výuky, praktická cvičení a videoukázky. Účastníci jsou po celou dobu aktivně zapojeni. Lektorky jsou osobně proškoleny autorem konceptu strategií jak ve věci obsahu kurzu, tak ve věci předávání obsahu dalším poradcům. Aspekt z.s. je sám poskytovatelem sociální služby a kariérového poradenství, koncept strategií dlouhodobě úspěšně využívá při práci s klienty a do kurzu zapracoval své zkušenosti. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.

Kurz je akreditován MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Reference:

„Do své školní i poradenské praxe postupně zabudovávám některé poznatky a techniky z tohoto kurzu, vracím se k poznámkám a snažím se hledat nový pohled na řešenou situaci. Ve své poradenské práci se mi otevřely zase nové dveře, za kterými to „budu chtít prozkoumat“. Velkým přínosem pro mne byl zážitek, vyzkoušet si různé techniky….. – za to ještě jednou děkuji. ” Ing. Blanka Hrdinková

absolventka Vzdělávacího a tréninkového programu, výchovná poradkyně ze Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

„Aspekt jsme oslovili před 2 lety, když jsme měli potřebu obohatit naše zkušenosti z oblasti kariérového poradenství o jiný úhel pohledu. Kolegové z Aspektu pro nás ochotně připravili jednodenní kurz ušitý přímo na míru našim potřebám. Samotný kurz probíhal ve velmi příjemné, neformální a otevřené atmosféře. Oba lektoři se zaměřili především na předání praktických zkušeností a my jsme získali inspirativní podněty do další práce.“
Helena Košťálová

EKS

„Celý kurz jsem si moc užila. Obsah bylo ucelený a dynamický, vnímala jsem dostatečný prostor pro to, abych strategie a přístupy vnímala podle sebe a svého kontextu, což mi hodně vyhovovalo. Lenka s Lucií své vědomosti nabízí a sdílí, ale nevnucují jako obecně pravdivé, takže si člověk může sám zvolit, co s ním rezonuje a co ne. Ačkoliv jsem měla o tématu mnoho různých znalostí ze školy i odjinud, tento poradenský kurz mi je pomohl propojit a dát jim tvar.  
Během kurzu jsme se také setkali se zajímavými lidmi z různých oborů, takže člověk v rámci kurzu i získá víc vhledů do problematiky. Určitě můžu kurz doporučit, jelikož i já sama bych ráda absolvovala další. 🙂 „
Alžběta Klatová

absolventka Vzdělávacího a tréninkového programu 2018