Aspekt z.s. již desátým rokem poskytuje na Náchodsku a Rychnovsku službu PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ. Od roku 2015 jsme zařazeni v síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje jako služba sociální rehabilitace. Od roku 2016 je služba financována z projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.

Pro koho je služba určena? Pro občany v obtížné životní situaci, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže a kvůli nim těžkosti při získání a udržení si zaměstnání. Současná situace na trhu práce je sice optikou čísel příznivá a volných míst je hodně, ale praxe ukazuje, že lidé se zdravotními potížemi to i tak nemají jednoduché a potřebují podporu, aby si na něm své místo našli.

Co naše služba klientům nabízí? Pomoc při tom, jakou práci hledat, co všechno pro to udělat, jak si nově zařídit život a jak zaměstnání najít, postavenou na rozvoji potřebných dovedností. Nekončí se podpisem pracovní smlouvy, ale pomoc pokračuje i při zapracování a řešení souvisejících záležitostí. Stavíme na individuálním přístupu a společném hledání řešení na míru klientovi a jeho situaci.

A jak vypadá naše služba z hlediska čísel a v souvislosti s končícím projektem? Od začátku roku 2016 zatím 42 účastníků projektem prošlo a zakončilo jej. 29 z nich po ukončení účasti v projektu pracovalo nebo nově začalo hledat práci. Dalších 27 osob bylo do projektu zapojeno krátkodobě. Aktuálně službu využívá dalších 19 osob, z nichž 13 během projektu získalo pracovní zkušenost nebo (ve třech případech z uvedeného počtu) nastoupí v nejbližší době do práce. Tato čísla a spokojení odcházející klienti nám dělají radost. Přitom stojí za zmínku, že se jedná o lidi s velkými zdravotními potížemi (pracujeme např. s klienty s mentálním postižením z ústavní péče, kteří získali ve svých 50 letech první zaměstnání a vydělávají si vlastní peníze, nebo s klienty s vleklými duševními potížemi). Opět řečí čísel, téměř polovinu klientů tvoří lidé ve 3. stupni invalidity.

Služba sociální rehabilitace – podporované zaměstnávání je financována z projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/ 0000052, Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.