Od začátku letošního roku poskytujeme sociální službu „Sociální rehabilitace – Podporované zaměstnávání na Náchodsku a Rychnovsku“ v rámci projektu Královéhradeckého kraje „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003.

Projekt podporuje službu zaměřenou na pomoc klientům najít si své místo ve společnosti, zejména prostřednictvím zapojení se do pracovního života.