30.9.2020 byl ukončen sběr nominačních formulářů do Soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020. Hodnocení nominačních formulářů komisí a vyhlášení výsledků a ocenění vítězů, které mělo proběhnout v Náchodě v Bonatu (6.10.2020) a v Hradci Králové na krajském úřadě (22.10.2020), jsme bohužel díky stávající epidemiologické situaci a opatřeních s tím spojených, nuceni opět posunout. O náhradním termínu Vás budeme informovat, sledujte prosím naše webové a facebookové stránky. Děkujeme