Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Škoda Česká republika za to, že jsme díky ní mohli realizovat projekt Stejná šance 2020.
Díky tomuto projektu jsme mohli dojíždět za klienty chráněných bydlení a intenzivně tak pracovat na jejich dovednostech potřebných k nalezení a udržení zaměstnání.
Součástí tohoto projektu byly konzultace vedené Lenkou a Míšou (naše milé konzultantky), které se konaly několikrát týdně v místech bydlišť klientů a také návštěva slavnostního vyhlášení soutěže Stejná šance na Krajském úřadě v Hradci Králové, kde si své natrénované dovednosti mohli klienti vyzkoušet naostro (pravidla slušného chování, vhodného oblékání,..)
Velké díky patří také Úsp Kvasiny, bez jejichž výborné spolupráce by to nešlo.