Na přelom května a června chystáme ve spolupráci se sociálním odborem Města Náchoda a dalšími partnery zajímavé akce pro osoby se zdravotními potížemi a jejich blízké. První z nich bude diskuze na téma Práce a invalidní důchod, kam pozvání přijal posudkový lékař a zástupci OSSZ a druhá nabídne  prostor pro společné zamyšlení nad učením, jak ho podpořit v průběhu života a pro pracovní uplatnění, který vytvoříme spolu s terénní učitelkou Mgr. Petrou Dočkalovou. Více informací o akcích bude k dispozici na našem FB.