Opět jsme s virtuální realitou zamířili mezi studenty Praktické a Základní školy v Broumově. Díky možnosti zapůjčení dvou kusů VR setů od Agentury pro rozvoj Broumovska jsme měli možnost představit většímu počtu studentů to, jak pracujeme s klienty, kteří se rozhodují, jaké povolání si zvolí, či jak s nimi trénujeme dovednosti potřebné pro získání zaměstnání a jeho udržení. Přestože se většina studentů s virtuální realitou setkala poprvé, tak se ve virtuálním prostředí zorientovali velmi dobře a díky projevené soustředěnosti dokázali ovládat i náročnější programy. Chlapce nejvíce zaujala obsluha robotického ramena a dívky si vyzkoušeli např. vaření a orientaci v prostoru.