Minulý týden byla naše kolegyně pí. Lucie Sedláčková jako předsedkyně spolku APOT ( Asociace pro otevřený trh práce, z.s.) pozvána na panelovou diskuzi k tématu Rovné příležitosti v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a  znevýhodněním na volném trhu práce.

Řešena byla problematika zaměstnávání osob s postižením z několika perspektiv. Z pohledu osob se znevýhodněním, státní správy, neziskového sektoru, pracovních portálů a zaměstnavatelů. Na programu vystupovali i lidé s postižením, kteří získali práci na otevřeném trhu a posdíleli s námi svou vlastní zkušenost.
Panelové diskuze se zúčastnili i další zástupci z řad institucí a úřadů jako např.:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Generální ředitelství Úřadu práce (ÚP), Magistrát Hlavního města Prahy (MHMP),
Fosa, Green Doors, Revenium, Alma Career, Asociace pro otevřený trh práce,
IKEA, LEGO production, Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutor.