Ve dnech 11. 9. – 13. 9. jsme se zúčastnili mezinárodní konference ke kariérovému poradenství, organizovanou IAEVG, v Bratislavě. Načerpali jsme nové podněty do naší práce a vedli workshop nazvaný: Encounters with Excluded Clients – Challenges for the Inner State of a Counsellors.