V minulém týdnu se všechny pracovnice našich tří poboček sešly na školení krizové intervence v naší broumovské pobočce. Kurzem nás provázela zkušená paní lektorka z organizace Modrá linka z. s., které tímto moc děkujeme za předané zkušenosti.
Setkání to bylo velmi inspirativní a i když doufáme, že získané vědomosti nebudeme muset použít v praxi, nyní víme, že pokud to bude potřeba, i krizové situace s našimi klienty zvládneme lépe.