Vyjádření pana Radka Kopřivy o využívání sociální služby podporovaného zaměstnávání:

P. Kopřiva si naší službu našel zcela sám, ač v tu dobu bydlel v ústavní péči. Chtěl si hledat novou práci. Tehdy pracoval 1-2 dny v týdnu na cca 3h, měl k dispozici asistentku.

Za dobu naší spolupráce si plnil nejen své pracovní sny, ale zároveň i ty kvalifikační. Se svým prvním konzultantem se naučil dojíždět sám do Hradce Králové, kde úspěšně absolvoval dva aranžérské kurzy. Konzultant mu pomohl najít pracovní uplatnění v zahradnictví. Zaměstnavatel nechtěl, aby konzultant p. Kopřivovi pomohl se zaučováním. Toto zaměstnání se nepodařilo udržet.

Všechna další pracovní uplatnění získal ve spolupráci s konzultantkou Lenkou Cole. Mnohdy zvládal i tři pracovní uplatnění zároveň!

V dalším zahradnictví, Zahradě Černíkovice, mu konzultantka pomohla s dojednáním podmínek a zaučením v první sezóně. V dalších rocích mu pomáhala jen s vyřízením administrativy. Rok 2018 je pro něj již třetí sezónou. Se zaměstnavatelem si jinak vše domlouvá sám a pracuje zcela samostatně. Chodí sem obvykle o víkendech, protože má ještě hlavní práci jako uklízeč pro firmu Forcorp Group s.r.o. Zde má pracovní smlouvu na poloviční úvazek. Pro firmu pracoval nejprve na budově Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou, kde mu konzultantka pomáhala se zaučením. Pak vše zvládal sám, pouze s organizací práce mu pomohla kolegyně. S konzultantkou se učil zvládat konflikty na pracovišti a samostatně si vyplňovat docházku a dovolenky. Po roce byl přeřazen na úklid dvou paneláků v Městské Habrové. Konzultantka opět pomohla s administrativou a zaučením. P. Kopřiva tu pracuje úplně sám, sám si nyní práci organizuje, za oba domy zodpovídá zcela sám.

S konzultantkou za dobu spolupráce kromě výše zmíněného získali ještě dvě další brigády a třetí začne po ukončení spolupráce.

S konzultantkou rozebírali každou situaci, kterou procházel. Díky tomu se postupně zlepšoval nejen ve zvládání práce, ale i v samostatném posuzování situací, zpracovávání konfliktů a slaďování osobního a pracovního života. Na jeho osamostatňování se výrazně podílel i jeho opatrovník, ing. Ešpandr z OÚ Kvasiny.

V mezičase s konzultantkou procvičoval další dovednosti důležité pro práci – početní úkony, práci na počítači a digitální hodiny.

Pan Kopřiva je velmi houževnatý a ví, že se o sebe musí umět postarat, aby mohl získat svéprávnost. O spolupráci s Aspektem říká: „…Někdo si poradit dá a někdo si poradit nedá. Jsem beran a jdu si za svým cílem. Někdo mi říkal, že sem ani nemám chodit, že to nemá cenu. A cenu to má. Že prej to bude stejný, jak to bylo. A stejný to nebylo, protože ty změny a ten posun tam je. Vždyť to víme…“

Přejeme panu Kopřivovi hodně štěstí a mnoho dalších úspěchů v pracovním i osobním životě!