V

V průběhu měsíce září jsme se zúčastnili hned dvou konferencí. První, na téma Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce, jsme se účastnili rovnou jak prezenčně, tak online. Získali jsme zde velmi cenné poznatky například o chystaném Balíčku opatření k integraci osob se zdravotním postižením do trhu práce.
Na druhé konferenci na téma Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR jsme představili naši praxi, a jak pracujeme s absolventy, kteří končí studium na některé ze speciálních škol v regionu a hledají, co dál. Diskuze na téma možností jejich zaměstnávání byla inspirativní a rádi jsme slyšeli i jiné pohledy na danou problematiku.