V minulém týdnu jsem se spolu se Stacionář Cesta a Pferda zúčastnili setkání s veřejností na téma „Jdu svou cestou“ pořádaném MAS Stolové hory. Účastníci setkání se dozvěděli více o tom, jak pracujeme s klienty na jejich společenském a pracovním uplatnění a jak je podporujeme v oblasti rozvoje dovedností a kognitivních funkcí. Na setkání nás doprovodila klientka broumovské pobočky, která se s účastníky podělila o svou cestu. Děkujeme za diskuzi a příjemné setkání!