Naši Klienti

Úspěchy našich klientů

Paní Květa

Paní Květa k nám zavítala s přáním najít si nějakou práci, aby si mohla kupovat své milované šperky a doplňky. Cesta paní Květy za prací nebyla krátká ani jednoduchá.  Práci se nám podařilo společně najít až na druhý pokus, neboť poprvé musela paní Květa naší spolupráci ze zdravotních důvodů ukončit. Po jejím návratu do služby společně s konzultantkou pracovala na rozvoji svých dovedností a hledali vhodné pracovní uplatnění.

Příležitost pracovat, osobně růst a vydělávat si peníze, nabídla paní Květě Péče o duševní zdraví pobočka v Náchodě.

Zpočátku chodila do práce s konzultantkou, která ji poskytovala potřebnou podporu, při zvládání pracovních povinností, ale i nových sociálních situací. Nyní již paní Květa pracuje zcela samostatně. Práce ji velmi baví a dokonce měla možnost se zúčastnit i rozhovoru pro Český rozhlas Hradec Králové, který byl vytvořen v rámci sdílení informací o soutěži Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020.

I my máme velkou radost, že se paní Květě takovýto ohromný posun povedl. Radost klientky můžete vidět i na archivní fotografii, která je z doby kdy jsme se ještě mohli pravidelně setkávat.

 

Slečna  V.

Dnes Vám chceme představit příběh naší úspěšné klientky. Do Aspektu přišla nezaměstnaná s cílem najít si práci na HPP a tím se finančně zajistit, práce ji také měla bavit. Po pár měsících společné práce si klientka sama našla a zajistila rovnou dvě zaměstnání, která ji velice baví a má díky nim příjem peněz, o který usilovala. Díky práci se jí také velice zlepšil osobní život a plány do budoucna. Držíme jí palce, aby se jí takto dobře dařilo i do budoucna a těšíme se na další nové klienty a jejich úspěchy!

Slečna Markéta

Představujeme Vám jednu z našich nejúspěšnějších klientek, slečnu Markétu. Díky naší podpoře získala postupně tři různá pracovní uplatnění. Příběh slečny Markéty ilustruje, že když klientka sama chce, vhodně nastavenou, dlouhodobější podporou může dojít k překonání překážek, které jsou způsobené zdravotním znevýhodněním.

Slečna Markéta všechny tři práce zvládá zároveň. Její obrovské odhodlání se promítlo do úspěchu, který máme v oblasti jejího osamostatňování. 

Je zodpovědná za úklid autobusového nádraží v Rychnově nad Kněžnou a roznos letáků pro Českou poštu. Každé ráno se také stará o úklid v jedné z rychnovských bankovních poboček. Pracovní úkony již zvládá zcela samostatně, takže v současnosti se naše spolupráce soustředí na zlepšování funkcí, které s výkonem práce souvisí druhotně.

Jedná se např. o rozvoj dovedností v oblasti sluchové paměti (zpracovávání telefonických instrukcí od zaměstnavatelů), plánování a vnímání času (včasné příchody, zvládání určitého množství úkonů za daný čas). Nácviky kognitivních funkcí jsou klientce šity na míru.

Klientka a my spolu s ní máme ohromnou radost z každého posunu, který se jí podaří docílit!

Pan P.

Když k nám, do Aspektu, klient poprvé zavítal, pracoval již delší dobu u jednoho zaměstnavatele na zkrácený úvazek. Nebyl však spokojený jak s finančním ohodnocením, které bylo opravdu velice nízké, ale taky s pracovním kolektivem a s prací jako takovou.

Jeho zakázkou bylo změnit zaměstnání tak, aby nové zaměstnání odpovídalo následujícím požadavkům: ,,Rád bych si našel takové zaměstnání, kde budu pracovat fyzicky.“ Klient je po dětské mozkové obrně, proto má omezenou hybnost poloviny těla, rád by proto měl zaměstnání, kde bude muset své tělo každodenně namáhat a trénovat, aby se hybnost nehoršila. Rád by si také našel zaměstnání, kde budou odpovídat platové podmínky vykonané práci, a posledním klientovým požadavkem bylo najít si zaměstnání, kde bude v kontaktu s kolegy, bude s nimi moct prohodit pár slov a být tak začleněn plně v pracovním týmu.

 

Klient díky spolupráci s Úřadem práce a námi toto zaměstnání opravdu získal. Nyní vykonává pozici údržbáře, která přesně splňuje jeho požadavky. Práce je velice rozmanitá, je fyzického charakteru, klient za ní dostává odpovídající finanční ohodnocení a pracuje ve skvělém týmu 4 kolegů.

Jedinou překážkou tohoto klientova přání byla vzdálenost zaměstnání od jeho bydliště, která se poté ale vyřešila, jak nejlépe mohla. Zaměstnavatel klientovi poskytnul zaměstnanecké ubytování, které mu na své náklady zrekonstruoval a klient se tak mohl po měsíci zapracování přestěhovat do nového bydlení, které má 2 km od zaměstnání. A jak tuto změnu hodnotí sám klient? ,,Vše je skvělé, jediné, co mě mrzí je, že do práce nebudu již dojíždět svou obvyklou trasu dvaceti kilometrů na kole!“ Klient je totiž vášnivý cyklista! Tento svůj koníček však nyní bude moct provozovat ve svém volném čase v novém městě a bude tak moct objevovat další nové trasy.

Pan Kopřiva

Vyjádření pana Radka Kopřivy o využívání sociální služby podporovaného zaměstnávání:

P. Kopřiva si naší službu našel zcela sám, ač v tu dobu bydlel v ústavní péči. Chtěl si hledat novou práci. Tehdy pracoval 1-2 dny v týdnu na cca 3h, měl k dispozici asistentku.

Za dobu naší spolupráce si plnil nejen své pracovní sny, ale zároveň i ty kvalifikační. Se svým prvním konzultantem se naučil dojíždět sám do Hradce Králové, kde úspěšně absolvoval dva aranžérské kurzy. Konzultant mu pomohl najít pracovní uplatnění v zahradnictví. Zaměstnavatel nechtěl, aby konzultant p. Kopřivovi pomohl se zaučováním. Toto zaměstnání se nepodařilo udržet.

Všechna další pracovní uplatnění získal ve spolupráci s konzultantkou Lenkou Cole. Mnohdy zvládal i tři pracovní uplatnění zároveň!

V dalším zahradnictví, Zahradě Černíkovice, mu konzultantka pomohla s dojednáním podmínek a zaučením v první sezóně. V dalších rocích mu pomáhala jen s vyřízením administrativy. Rok 2018 je pro něj již třetí sezónou. Se zaměstnavatelem si jinak vše domlouvá sám a pracuje zcela samostatně. Chodí sem obvykle o víkendech, protože má ještě hlavní práci jako uklízeč pro firmu Forcorp Group s.r.o. Zde má pracovní smlouvu na poloviční úvazek. Pro firmu pracoval nejprve na budově Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou, kde mu konzultantka pomáhala se zaučením. Pak vše zvládal sám, pouze s organizací práce mu pomohla kolegyně. S konzultantkou se učil zvládat konflikty na pracovišti a samostatně si vyplňovat docházku a dovolenky. Po roce byl přeřazen na úklid dvou paneláků v Městské Habrové. Konzultantka opět pomohla s administrativou a zaučením. P. Kopřiva tu pracuje úplně sám, sám si nyní práci organizuje, za oba domy zodpovídá zcela sám.

S konzultantkou za dobu spolupráce kromě výše zmíněného získali ještě dvě další brigády a třetí začne po ukončení spolupráce.

S konzultantkou rozebírali každou situaci, kterou procházel. Díky tomu se postupně zlepšoval nejen ve zvládání práce, ale i v samostatném posuzování situací, zpracovávání konfliktů a slaďování osobního a pracovního života. Na jeho osamostatňování se výrazně podílel i jeho opatrovník, ing. Ešpandr z OÚ Kvasiny.

V mezičase s konzultantkou procvičoval další dovednosti důležité pro práci – početní úkony, práci na počítači a digitální hodiny.

Pan Kopřiva je velmi houževnatý a ví, že se o sebe musí umět postarat, aby mohl získat svéprávnost. O spolupráci s Aspektem říká: „…Někdo si poradit dá a někdo si poradit nedá. Jsem beran a jdu si za svým cílem. Někdo mi říkal, že sem ani nemám chodit, že to nemá cenu. A cenu to má. Že prej to bude stejný, jak to bylo. A stejný to nebylo, protože ty změny a ten posun tam je. Vždyť to víme…“

Přejeme panu Kopřivovi hodně štěstí a mnoho dalších úspěchů v pracovním i osobním životě!

Práci hledají